Huisregels2017-01-24T15:23:21+00:00

Voor een fijne omgeving en een prettige werksfeer heeft Fly II een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken u als bezoeker de huisregels na te leven.

 • Toegang alleen vanaf 18 jaar en ouder
 • Niet hangen rondom de coffeeshop
 • Geen joints draaien rondom de coffeeshop
 • Motorvoertuigen en muziek rondom de coffeeshop uitschakelen
 • Het is verboden dubbel te parkeren
 • Prullenbakken voor afval aanwezig in de coffeeshop
 • Toiletten aanwezig in de coffeeshop, verboden op straat te urineren

For a delicate environment and a pleasant working atmosphere Fly II drafted a few house rules. We request that you, as a visitor, live up to the house rules.

 • Access only for 18+ only
 • Don’t hang around the coffeeshop
 • Don’t roll joints around the coffeeshop
 • Turn off vehicles around the coffeeshop
 • Turn off music around the coffeeshop
 • Waste bins are located in the coffeeshop
 • Toilets available in the coffeeshop, don’t urinate outside